HƯỚNG DN TI VỞ TẬP TÔ CHO BÉ:

Bước 1: Sau khi click vào link tải tài liệu bạn chọn mục “Tôi không phải là người máy” và click tiếp nút “Click here to continue”

(NẾU CÓ HÌNH ẢNH HIỆN RA YÊU CẦU BẠN CHỌN NHỮNG HÌNH CÓ CẦU, XE,…. THÌ CÁC BẠN CHỌN NHƯ YÊU CẦU)

Bước 2: Đợi 6 giây và click tiếp nút “Get Link”

SurPrise Alphabet Book A – Z

VỞ TẬP TÔ CHO BÉ

Link tải

http://www.mediafire.com/file/fsd202s21p6hply/1surprise_alphabet_book.pdf/file

Link dự phòng  http://123link.pw/nRyG

Alphabet and numbers book

VỞ TẬP TÔ CHO BÉ

Link tải

http://www.mediafire.com/file/xi36764wkag9qai/A-Z-Alphabet-Book-and-1-10.pdf/file

Link dự phòng  http://123link.pw/N33S5jcQ

Family and Friends Alphabet  Book

VỞ TẬP TÔ CHO BÉ

Link tải

http://www.mediafire.com/file/h9qnjxannpj7tw3/Family_and_Friends_Alphabet_Book.pdf/file

Link dự phòng  http://123link.pw/kv4KuFRD

Xem thêm:

Tài liệu 3, 4, 5 Tiếng Anh thí điểm

Tài liệu Tiếng Anh Tiểu học

Itools Everybody 1, 2, 3, 4, 5

Loading…