HƯỚNG DN TI VỞ TẬP TÔ CHO BÉ:

Bước 1: Sau khi click vào link tải tài liệu bạn chọn mục “Tôi không phải là người máy” và click tiếp nút “Click here to continue”

(NẾU CÓ HÌNH ẢNH HIỆN RA YÊU CẦU BẠN CHỌN NHỮNG HÌNH CÓ CẦU, XE,…. THÌ CÁC BẠN CHỌN NHƯ YÊU CẦU)

Bước 2: Đợi 6 giây và click tiếp nút “Get Link”

Sách bảng chữ cái của Gogo

vở tập tô cho bé phần 2

Link tải

http://www.mediafire.com/file/tbyz2tk5at2206r/Gogo_s_alphabet_book.pdf/file

Link dự phòng http://123link.pw/yyRenRB

Sách bảng chữ cái của Monty

vở tập tô cho bé phần 2

Link tải

http://www.mediafire.com/file/vocm7kckcc64gw9/Kid_s_Box_Monty_s_Alphabet_Book.pdf/file

Link dự phòng  http://123link.pw/47RO5M0Y

Bảng chữ cái của tôi

vở tập tô cho bé phần 2

Link tải

http://www.mediafire.com/file/e48yc88uybs5q9j/My-Printable-Alphabet-Book-ABC.pdf/file

Link dự phòng   http://123link.pw/rXB120m

Xem thêm:

Tài liệu 3, 4, 5 Tiếng Anh thí điểm

Tài liệu Tiếng Anh Tiểu học

Itools Mọi người 1, 2, 3, 4, 5

Vở tập tô cho bé (phần1)

Loading…