Nghegiaovien.com

Chia sẻ tài liệu và phần mềm trong dạy học!

Kỹ năng Tin học, Phần mềm máy tính

TỰ TẠO HÀM TÁCH HỌ TÊN TRONG EXCEL

Tu tao ham tach ho ten trong excel

Tu tạo hàm tách họ tên trong excel

Khi làm việc với danh sách trên Excel, có lẽ bạn sẽ gặp trường hợp cần phải tách họ tên riêng biệt cho việc sắp xếp. Có rất nhiều cách để tách họ tên trên Excel. Bạn có thể dùng chức năng Flash Fill (Xem bài viết hướng dẫn) nếu sử dụng phiên bản Office 2013 về sau. Hoặc có thể dùng công cụ Find and Replace cho mọi phiên bản (Xem bài viết hướng dẫn)

Trong bài viết hôm nay, nghegiaovien.com sẽ hướng dẫn cách tự tạo hàm tách tên trong Excel bằng VBA. Thêm hàm đã có vào danh sách các hàm Excel để sử dụng sau này.

1. TẠO HÀM TÁCH HỌ TÊN TRONG EXCEL

Đầu tiên, bạn vào DEVELOPER và chọn Visual Basic (hoặc ấn tổ hợp phím Alt + F11) để mở cửa sổ viết code cho hàm.

Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel

Tiếp theo, bạn nháy chuột phải vào Microsoft Excel Objects, chọn Insert, chọn tiếp Module

Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel

Copy đoạn mã sau và dán vào cửa sổ:

Public Function Tachten(Hovaten As String, Optional Tuychon As Byte = 1) As String

Dim F As Byte, L As Byte

Application.Volatile (False)

Hovaten = WorksheetFunction.Trim(Hovaten)

F = InStr(Hovaten, ” “): L = InStrRev(Hovaten, ” “)

Select Case Tuychon

    Case 1 ‘Ten

        Tachten = Mid(Hovaten, L + 1, 10)

    Case 2 ‘Ho lot

        Tachten = Left(Hovaten, L – 1)

    Case 3 ‘Ho

        Tachten = Left(Hovaten, F – 1)

    Case 4 ‘Lot

        Tachten = Mid(Hovaten, F + 1, L – F – 1)

End Select

End Function

Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel

Tiếp theo, bạn lưu lại bằng cách click nút lệnh save sẽ hiện thông báo sau:

Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel

Bạn chọn No và tiến hành lưu lại với kiểu tệp là Excel Macro – Enabled Workbook

Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel

(Giải thích: Bước này bạn lưu tệp tin Excel lại với chế độ cho phép các Macro chạy trên bản tính; thông thường do lí do bảo mật nên Excel thường chặn các Macro)

Giờ thì bạn tận hưởng thành quả được rồi! Quay lại Excel và gõ tên hàm (hàm Tachten) bạn sẽ thấy hàm vừa tạo đã có trong danh sách các hàm Excel.

Hàm của bạn sẽ có cú pháp sau:  =tachten(đối số thứ 1, đối số thứ 2)

– Đối số thứ 1: Chuỗi họ và tên cần tách

– Đối số thứ 2: Nếu nhập 1 thì tách lấy tên

2 thì tách lấy họ và chữ lót

3 thì tách lấy họ

4 thì tách lấy chữ lót

(Nếu bạn không nhập đối số thứ 2 thì ngầm định là số 1!)

Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel

Lưu ý: Bạn cũng phải chuyển các ô chữ họ chữ lót và tên sang giá trị. Vì khi xóa cột họ và tên sẽ bị lỗi do tham chiếu công thức.

Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel

Bạn thực hiện copy khối và paste value dữ liệu tại vị trí cũ như hình dưới đây

Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel

2. THÊM HÀM TỰ TẠO VÀO THƯ VIỆN HÀM ĐỂ DÙNG SAU NÀY

Vấn đề đặt ra là làm sao để dùng hàm vừa tạo trên mọi bảng tính Excel! Bạn sẽ lưu bảng tính chứa hàm thành dạng Add-ins và nạp Add-ins vào thư viện Excel. Lúc này, bạn có thể dùng hàm tự tạo mãi mãi trên tất cả các tệp tin bảng tính của mình.

Bạn thực hiện như sau:

Lưu lại tệp tin bảng tính có chứa hàm tự tạo với phần mở rộng Excel Add-in

Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel

Copy tệp tin vừa lưu vào thư mục của Office, thông thường là C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\Library

Tiếp theo, mở bảng tính mới, vào DEVELOPER chọn Add – ins

Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel

Excel sẽ tự tìm thấy Add – ins (Ví dụ của tôi là Ham Tu Tao) và bạn check vào, click OK là xong

Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel

Lưu ý: Nếu đến bước này bạn không nhìn thấy Add – ins của mình, bạn sẽ chọn Browse… và tìm chọn tệp Add – ins của mình.

Như vậy, nghegiaovien.com vừa chia sẻ cho các bạn cách tự tạo hàm tách tên trong Excel. Nếu chữ rõ hay có ý kiến đóng góp xin comment dưới bài viết. Xin chân thành cảm ơn! Chúc quý thầy cô và các bạn thành công!

(Tự tạo hàm tách họ tên trong Excel – Nghegiaovien.com)

Xem thêm:

Tạo ổ đĩa dùng chung mạng LAN

Tăng tốc máy tính bằng CCleaner

Gói cài một số phần mềm thông dụng

Leave a Reply

Theme by Anders Norén