Nếu bạn là người quản lý một phòng máy tính hay một giáo viên dạy tin học! Bạn thường cho học sinh thực hành, thi, kiểm tra và lấy dữ liệu. Bạn có thể mất nhiều thời gian cho công việc này nếu mỗi máy đều có ổ cứng và học sinh lưu trữ riêng lẻ.

Giải pháp cho công việc này là bạn sẽ tạo ra một ổ đĩa dùng chung; mỗi học sinh khi mở cửa sổ My Computer đều nhìn thấy ổ đĩa dùng chung này. Mỗi khi lưu trữ chỉ cần lưu trữ vào ổ đĩa dùng chung này; và bạn có thể ngồi bất kỳ máy nào để sao chép dữ liệu của học sinh thực hành.

Trên ổ đĩa dùng chung này, bạn có thể tạo cho mỗi lớp một thư mục để lưu trữ dữ liệu vào đây. Bạn cũng có thể thiết lập cho phép truy cập, đọc, ghi vào ổ đĩa dùng chung này.

Giải pháp trên đây bạn có thể thực hiện được nhờ vào một sông cụ có sẵn trên Windows. Công cụ đó là Map network drive trong cửa số My Computer.

ao o dia dung chung trong mang lan

* CÁC BƯỚC THIẾT LẬP Ổ ĐĨA DÙNG CHUNG CHO MẠNG LAN

****** Máy 01 (Máy đặt thư mục làm ổ đĩa dùng chung)
  • Điều chỉnh cấu hình máy tính sao cho cùng nhóm làm việc (Mặc định là WorkGroup)
  • Chia sẻ ổ đĩa nơi đặt thư mục để làm ổ đĩa dùng chung sau này
  • Thiết lập chế độ everyone cho thư mục
***** Máy 02 (hoặc các máy khác để truy cập đến thư mục dùng chung như một ổ đĩa)
  • Chọn tiện ích Map network drive để làm một ổ đĩa lưu trữ dữ liệu như các phân vùng ổ đĩa.
BẠN CÓ THỂ LÀM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CLIP SAU:.

(Bản đồ ổ đĩa mạng – Nghegiaovien.com)

 

Xem thêm:

Tăng tốc máy tính bằng CCleaner

Gói cài một số phần mềm thông dụng