Bước 1: Truy cập địa chỉ https://accounts.google.com/signup

1

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin đăng kí

  • Tên: Điền họ tên của bạn
  • Chọn tên người dùng: Tùy chọn nhưng các ký tự viết liền nhau không dấu không chứa các kí tự đặc biệt (Lưu ý: Nếu bạn chọn trùng với một tài khoản đã đăng ký trước bạn thì di chuyển sang ô khác máy sẽ báo lỗi và gợi ý cho bạn sửa lại).
  • Tạo mật khẩu: Nhập mật khẩu do bạn tự chọn
  • Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật khẩu vừa nhập ở trên
  • Chọn ngày sinh, giới tính và số điện thoại (Lưu ý: Nên gõ số điện thoại thật của bạn đang dùng vì nếu có sự cố bảo mật sau này xảy ra thì bạn sẽ dùng số điện thoại này để khôi phục lại tài khoản của mình)
  • Địa chỉ Email hiện tại: Nếu bạn không có địa chỉ email thì bỏ qua mục này (Lưu ý: Nếu bạn đã có 1 địa chỉ email thì nên gõ vào vì nó cũng dùng để phục hồi tài khoản khi có sự cố bảo mật xảy ra)
  • Vị trí: Việt Nam
  • Bạn nhấn tiếp tục

2

Bước 3: Đọc điều khoản (tùy bạn) và ấn mũi tên xuống màu xanh rồi ấn tôi đồng ý.

3

4

Thế là xong! Bạn đã hoàn thành các bước đăng ký một tài khoản Gmail (Bạn cần lưu lại tên đăng nhập và mật khẩu nhé) và có 15Gb dữ liệu cho tài khoản mà hoàn toàn miễn phí sử dụng mãi mãi.