Đây là bộ tài liệu được sưu tầm từ các nguồn khác nhau và được tổng hợp. Tài liệu dùng cho quý thầy cô hoặc phụ huynh rèn luyện cho con em trong hè nhằm củng cố nâng cao kiến thức. Tài liệu có bài tập, đề thi, chuyên đề, phương pháp… Hy vọng có ích cho quý thầy cô!

Để tải được tài liệu bạn phải làm vài bước đơn giản sau (chỉ tốn một ít thời gian)

  • B1: Sau khi click chuột vào link tải bạn chọn “Tôi không phải là người máy”
  • B2: Click vào “Click here to continue” và đợi hết thời gian đếm ngược 5 giây trên màn hình
  • B3: Click vào nút “Get Link” ở dưới và bạn tải về

TÀI LIỆU VÀO LỚP 1

Link tải http://megaurl.in/Ep24tde

Link dự phòng http://123link.pw/0hV8dMy

TÀI LIỆU VÀO LỚP 2

Link tải http://megaurl.in/Ep24tde

Link dự phòng http://123link.pw/JNZZ

TÀI LIỆU VÀO LỚP 3

Link tải http://megaurl.in/ESDzFCVz

Link dự phòng http://123link.pw/il8VRVsO

TÀI LIỆU VÀO LỚP 4

Link tải http://megaurl.in/wJTN

Link dự phòng  http://123link.pw/tY03

TÀI LIỆU VÀO LỚP 5

Link tải http://megaurl.in/3uMC

Link dự phòng  http://123link.pw/gUCv

TÀI LIỆU VÀO LỚP 6

Link tải http://megaurl.in/zYEhTFrz

Link dự phòng http://123link.pw/L6gAV4

 

 

Loading…

Loading…