Nghegiaovien.com

Chia sẻ tài liệu và phần mềm trong dạy học!

LẬP TRÌNH SCRATCH – TÀI LIỆU CHI TIẾT NHẤT!

PHẦN MỀM SCRATCH

Link tải http://123link.pw/t4L6LGXY

Link dự phòng http://megaurl.top/BEwMZYe

EBOOK 1 (TÁC GIẢ BÙI VIỆT HÀ)

Link tải http://123link.pw/XLQU

Link dự phòng http://megaurl.top/wjiT

EBOOK 2 (NGUYỄN HỮU HƯNG – NXB GIÁO DỤC)

Link tải http://123link.pw/qRea

Link dự phòng http://megaurl.top/vUa3qCH

SLIDE TRÌNH CHIẾU BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH SCRATCH

Link tải http://123link.pw/1z9nk

Link dự phòng http://megaurl.top/qLM5zk

Hướng dẫn lập trình Scratch (CoderDojo VN)

Link tải http://123link.pw/HGYG5B

Link dự phòng http://megaurl.top/UzQc

Làm Game với Scratch – violympic.vn

Link tải http://123link.pw/FWsX2

Link dự phòng http://megaurl.top/MWQt

Nếu bạn chưa tải được Ebook xin xem hướng dẫn tải:

Theme by Anders Norén