Đây là bộ Itools Family and Friends 1 , 2, 3, 4, 5 được nghegiaovien.com sưu tầm. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đồng nghiệp đã chia sẻ!

itools-family-friends-1

(Dung lượng trên dưới 1Gb lưu ý đường truyền)
Itools Family & Friends 1

Link tải  http://megaurl.in/dcn33l8C

Link dự phòng  http://123link.pw/5a7w

Itools Family & Friends 2

Link tải  http://megaurl.in/1uGkgL

Link dự phòng   http://123link.pw/sx82

Itools Family & Friends 3

Link tải   http://megaurl.in/tXRDU

Link dự phòng   http://123link.pw/tndhOf

Itools Family & Friends 4

Link tải   http://megaurl.in/jTkMp

Link dự phòng   http://123link.pw/SiIm

Itools Family & Friends 5

Link tải   http://megaurl.in/ZWWOam

Link dự phòng   http://123link.pw/Kfbn

Xem thêm:

Tài liệu 3, 4, 5 Tiếng Anh thí điểm

Tài liệu Tiếng Anh Tiểu học

 

Loading…