Bạn đã từng biết đến các game trong Violympic Toán, Vật Lý hay IOE… Bạn có thể hoàn toàn làm được rất dễ dàng với công cụ Violet trong PowerPoint. Nếu bạn chưa cài công cụ Violet trong PowerPoint hãy cài đặt nó (Hướng dẫn cài đặt công cụ Violet cho PowerPoint) và làm theo hướng dẫn sau:

Chúc các bạn thành công!