1. Google Drive là gì?

Là ứng dụng của Google giúp bạn lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí. Bạn có 15Gb bộ nhớ khi đăng ký 1  tài khoản Google Drive và bạn dùng địa chỉ Email của mình dăng ký để quản lý. Bạn có thể nâng cấp bộ nhớ lên dung lượng lớn hơn nhưng lúc này bạn phải trả tiền cho Google.

  1. Làm sao sử dụng được dịch vụ Google Drive?

Bạn hãy đăng ký một tài khoản Gmail (Xem bài đăng ký tài khoản Gmail trong 3 bước mới 2017) là bạn sẽ sử dụng được hầu hết dịch vụ của Google bao gồm có Google Drive. Để sử dụng Google Drive bạn truy cập địa chỉ www.google.com sau đó click chuột vào ứng dụng Google (cạnh nút đăng nhập) và chọn Drive (Hình dưới)

Untitled

Tiếp theo bạn gõ địa chỉ Email đăng nhập và mật khẩu (như đăng nhập mail thông thường)

2

3

Bạn sẽ thấy giao diện của Google Drive (Hình dưới)

4

Khi click vào nút Mới sẽ có bảng chọn mở ra bạn có thể chọn tạo thư mục mới (1) hay tải tệp, thư mục lên (2) để lưu trữ.

5 copy

Chọn tệp hay thư thư mục cần tải lên Google Drive

7

9

10

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp tin cho người khác hay chỉnh sửa trực tuyến các tệp tải lên, hoặc xóa khi không còn cần nữa. Giờ thì bạn có thể yên tâm vì dữ liệu đã có thể lưu trực tuyến trên hệ thống của Google uy tín hàng đầu hiện nay. Chúc bạn thành công!