*** CÁCH TẢI CÁC BỘ GIÁO TRÌNH:

Bước 1 : Sau khi click vào link bạn đợi 5 giây

FAMILY AND FRIENDS

Bước 2: Bạn nháy chuột vào Bỏ qua quảng cáo

FAMILY AND FRIENDS

Bước 3: Đợi vài giây chuyển trang madiafire.com để tải

FAMILY AND FRIENDS

*** BỘ GIÁO TRÌNH DÀNH CHO TIỂU HỌC:

1. FAMILY AND FRIENDS 1

Link tải sách http://j.gs/AlX0

Link tải CD nghe http://j.gs/AlWl

Link dự phòng http://123link.pw/mdwbG 

2. FAMILY AND FRIENDS 2

Link tải sách + CD nghe http://j.gs/AmYQ

Link dự phòng http://123link.pw/MnCg

3. FAMILY AND FRIENDS 3

Link tải sách http://j.gs/AlXp

Link tải CD nghe http://j.gs/AlXr

Link dự phòng http://123link.pw/VeD22Is

4. FAMILY AND FRIENDS 4

Link tải sách http://j.gs/AmYW

Link tải CD nghe http://j.gs/AmYa

Link dự phòng http://123link.pw/wA0hk1O