Trong nhập liệu Excel, việc nhập họ tên với quy định chữ hoa đầu từ (danh sách học sinh…) thường làm cho chúng ta có một tí khó khăn và tốn thời gian. Thường thì nhiều bạn chọn cách cài thêm addins, tiện ích cho việc đổi tự động sang chữ hoa đầu từ. Trong Excel cũng có sẵn một số hàm xử lý về chuỗi có thể giúp ta chuyển đổi sang chữ hoa, thường, hoa đầu từ một cách dễ dàng. Bài viết này nghegiaovien.com xin chia sẻ cho các bạn một số hàm xử lý chuỗi có thể giúp ích cho công việc của các bạn.

CHUYỂN ĐỔI CHỮ HOA ĐẦU TỪ - THƯỜNG TRONG EXCEL

1. HÀM CHUYỂN ĐỔI SANG CHỮ IN HOA

Tên hàm UPPER

Cú pháp =UPPER(“chuỗi ký tự cần chuyển”)

Ví dụ:  =UPPER(“nguyễn văn an”) kết quả là NGUYỄN VĂN AN

Hoặc dữ liệu cho bằng địa chỉ như hình dưới

CHUYỂN ĐỔI CHỮ HOA ĐẦU TỪ - THƯỜNG TRONG EXCEL

Một điều lưu ý quan trọng các bạn dùng một cột phụ để cài hàm và sao chép, dán vị trí cần đặt nhưng phải chọn chế độ DÁN GIÁ TRỊ để không bị lỗi công thức.

CHUYỂN ĐỔI CHỮ HOA ĐẦU TỪ - THƯỜNG TRONG EXCEL

2. HÀM CHUYỂN ĐỔI SANG CHỮ HOA ĐẦU TỪ

Tên hàm PROPER

Cú pháp = PROPER (“chuỗi ký tự cần chuyển”)

Ví dụ:  = PROPER (“nguyễn văn an”) kết quả là Nguyễn Văn An

3. HÀM CHUYỂN ĐỔI SANG CHỮ THƯỜNG

Tên hàm LOWER

Cú pháp = LOWER (“chuỗi ký tự cần chuyển”)

Ví dụ:  = LOWER (“NGUYỄN VĂN AN”) kết quả là nguyễn văn an

4. GHÉP HỌ – CHỮ LÓT – TÊN VÀO MỘT CỘT

Dùng toán tử & (dấu và)

Ví dụ hình sau

CHUYỂN ĐỔI CHỮ HOA ĐẦU TỪ - THƯỜNG TRONG EXCEL

Như vậy, nghegiaovien.com vừa chia sẻ các thao tác xử lý chuỗi họ tên thường gặp trong Excel như chuyển chữ hoa đầu từ, chữ hoa, ghép họ tên… Chúc các bạn thành công!

(Chuyển chữ hoa, thường trong Excel – Nghegiaovien.com)

Loading…