Bạn là giáo viên Toán! Bạn cần một máy tính bỏ túi không phải để tính toán hay học tập mà để giảng dạy cho học sinh của mình! Bạn cần minh họa các bài toán bằng máy tính bỏ túi nhưng nó quá nhỏ khi đứng trước lớp học?

Giờ thì bạn có thể yên tâm vì có một chương trình giả lập và rất thích hợp khi giảng dạy trên lớp và bạn có thể thoải mái minh họa trên màn hình lớn hay máy chiếu… Đó là chương trình giả lập Casio Fx 570 VN Lus.

Chức năng của chương trình giả lập này hoàn toàn giống máy tính cầm tay Casio Fx 570 VN Lus cả về giao diện. Và điều đặc biệt là không cần cài đặt chỉ cần copy về máy và sử dụng (Mở tệp tin nén và chạy file “casio fx570 vn lus.exe”).

Link tải :  http://123link.pw/sYm9