Đây là bộ tài liệu tiếng Anh lớp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do nghegiaovien.com sưu tầm và đồng nghiệp chia sẻ. Tài liệu gồm có bài tập, bộ đề, tài liệu ôn thi,.. và rất nhiều tài liên quan khác rất hữu ích cho giáo viên Tiếng Anh.

Bộ tài liệu Tiếng Anh Khối 3

https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBdzhzdEZyU2J6dms

Khối 4

https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBaUlIR2hlcjg5MDA

Khối 5

https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBQTU2eG5NNjVjTjQ

Khối 6

https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBM0hOLUZORUtJbUE

Khối 7

https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBOGFQaEJaZk5Wd0k

Khối 8

https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBdkFZdllDd3Z3UW8

Khối 9

https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBUkxVeHFzaHZiRnM

10 bài luyện tập theo unit cho học sinh yếu lớp 9

https://drive.google.com/open?id=1WTsvplgd8hENwhS8-k6DFiXUJ6gORz4K

(Nguồn tài liệu Jessica)

P/s Bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu hữu ích tại nghegiaovien.com

Đĩa CD luyện thi Tiếng Anh

Đĩa CD luyện thi Tiếng Anh