Link tải http://123link.pw/Cbk5ez4
Link dự phòng http://megaurl.in/jJ9AY2A

* CÁC BƯỚC CHỈNH HÌNH NỀN 4k CHO MÁY TÍNH TRÊN WINDOWS 7

Nháy chuột phải vào màn hình nền và chọn Personalize

BỘ HÌNH NỀN 4K CHO MÁY TÍNH

Tiếp theo, chọn Desktop Background

BỘ HÌNH NỀN 4K CHO MÁY TÍNH

Chọn Browse để tìm đến thư mục chứa hình

BỘ HÌNH NỀN 4K CHO MÁY TÍNH

Ví dụ tôi chọn thư mục hình nền 4k…  đã lưu ô D và nháy OK

BỘ HÌNH NỀN 4K CHO MÁY TÍNH

Chọn hình và nháy Save changes

BỘ HÌNH NỀN 4K CHO MÁY TÍNH

Muốn trình chiếu bộ hình nền 4k trong quá trình sử dụng máy tính, các bạn chọn nhiều hình và điều chỉnh ở ô Change picture every. (VD: các bạn muốn máy tính tự động thay đổi hình nền khác trong thời gian 10 giây chẳng hạn)

BỘ HÌNH NỀN 4K CHO MÁY TÍNH

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Chỉnh mẫu nền trong PowerPoint

Thiết kế mẫu bìa giáo án

Loading…