Đây là bộ giáo án Tiểu học được Nghegiaovien.com sưu tầm từ nhiều nguồn và từ đồng nghiệp.  Hy vọng bộ giáo án giúp cho thầy cô có được tài liệu tham khảo trong việc thiết kế bài giảng của mình.

(Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp đã chia sẻ bộ giáo án Tiểu học này!)

(CLICK CHUỘT VÀO GIÁO ÁN CẦN THIẾT ĐỂ TẢI VỀ)

1. Bộ giáo án Tiểu học cả năm:

2. Bộ giáo án Tiểu học theo môn học:

LỚP 1:

Giáo án lớp 1_Trọn bộ_ST

Giáo án lớp 1_ Cả 2 buổi_ST

Trọn bộ giáo án tiếng Anh lớp 1 giáo trình First Friend

Giáo án Âm nhạc lớp 1 CKTKN cả năm

Giáo án Mĩ Thuật lớp 1 cả năm

Giáo án Thủ công lớp 1 cả năm

Giáo án thể dục lớp 1 cả năm

Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm

Giáo án TNXH lớp 1 cả năm

 LỚP 2:

Giáo án lớp 2 trọn bộ_Năm học 2014 – 2015
Trọn bộ giáo án tiếng Anh lớp 2 giáo trình First Friend
Giáo án Âm Nhạc lớp 2 cả năm
Giáo án MĨ thuật Lớp 2 theo chương trình VNEN
Giáo án mỹ thuật lớp 2 – cả năm
Giáo án Thủ công – Đạo đức – Thể dục lớp 2
Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm
Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm
Giáo án thể dục lớp 2 cả năm
Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm
Giáo án TNXH lớp 2 cả năm

LỚP 3:

Giáo án Lớp 3 trọn bộ
Giáo án lớp 3 trọn bộ
Giáo án lớp 3 trọn bộ
Giáo án thể dục Lớp 3
Trọn bộ giáo án Tiếng Anh lớp 3
Giáo án âm nhạc lớp 3 trọn bộ
Giáo án âm nhạc VNEN lớp 3
Giáo án Mĩ thuật Lớp 3
Giáo án mỹ thuật lớp 3 – cả năm
Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm
Giáo án thể dục lớp 3 cả năm
Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm
Giáo án TNXH lớp 3 cả năm
Giáo án Tin học lớp 3 cả năm

LỚP 4:

Giáo án lớp 4 trọn bộ_Năm học 2014 – 2015_ST
Giáo án lớp 4 trọn bộ_Năm học 2013 – 2014_ST
Giáo án lớp 4_ CKTKN_Chia theo từng môn_ST
Trọn bộ giáo án Tiếng Anh lớp 4_Chương trình mới
Giáo án âm nhạc lớp 4 trọn bộ
Giáo án Mĩ Thuật lớp 4 
Giáo án mĩ thuật lớp 4 chuẩn 
Giáo án kĩ thuật lớp 4 cả năm
Giáo án thể dục lớp 4 cả năm
Giáo án Đạo đức lớp 4 cả năm
Giáo án Lịch sử 4 cả năm 
Giáo án Địa lí Lớp 4 cả năm
Giáo án khoa học lớp 4 cả năm
Giáo án tin học lớp 4 chuẩn 2 cột
Giáo án tin học lớp 4 chuẩn 4 cột
Tin học lớp 4 trọn bộ 4 cột

LỚP 5:

Giáo án Lớp 5 trọn bộ_Năm học 2015 – 2016
Trọn bộ giáo án Tiếng Anh lớp 5_Chương trình chuẩn của BGD
Giáo án âm nhạc lớp 5 trọn bộ
Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 Cả năm (CKTKN)
Giáo án kĩ thuật lớp 5 cả năm
Giáo án thể dục lớp 5 cả năm
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm
Giáo án Lịch sử 5 cả năm 
Giáo án Địa lí Lớp 5 cả năm
Giáo án Tiểu học  Địa lí Lớp 5 cả năm
Giáo án khoa học lớp 5 cả năm
Giáo án Tin học lớp 5 cả năm

GIÁO ÁN ATGT:

Giáo án An toàn giao thông từ lớp 1 đến lớp 5

 

Xem thêm:

Toán học trong thế giới của tôi 1

Phát hiện hòn đảo khám phá của chúng tôi

Hòn đảo khám phá của chúng tôi 1

Đảo khám phá của chúng tôi 2

Itools Mọi người 1, 2, 3, 4, 5

Hòn đảo khám phá của chúng tôi 3

 

bộ giáo án Tiểu học

Đĩa phần mềm học Tiếng Anh cho bé